actor

۱,۰۶۳,۷۲۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .actor

ثبت دامنه .actor برای هنرپیشه‌ها یا بازیگران بسیار مناسب است و یا وب سایتی که قصد فعالیت در زمینه معرفی هنرپیشگان و غیره را داشته باشند.

.actor

لیست قیمت دامنه‌ی actor

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۰۶۳,۷۲۰۲,۱۲۷,۴۴۰۳,۱۹۱,۱۶۰۴,۲۵۴,۸۸۰۵,۳۱۸,۶۰۰۶,۳۸۲,۳۲۰۷,۴۴۶,۰۴۰۸,۵۰۹,۷۶۰۹,۵۷۳,۴۸۰۱۰,۶۳۷,۲۰۰
تمدید۱,۰۶۳,۷۲۰۲,۱۲۷,۴۴۰۳,۱۹۱,۱۶۰۴,۲۵۴,۸۸۰۵,۳۱۸,۶۰۰۶,۳۸۲,۳۲۰۷,۴۴۶,۰۴۰۸,۵۰۹,۷۶۰۹,۵۷۳,۴۸۰۱۰,۶۳۷,۲۰۰
انتقال۱,۰۶۳,۷۲۰۲,۱۲۷,۴۴۰۳,۱۹۱,۱۶۰۴,۲۵۴,۸۸۰۵,۳۱۸,۶۰۰۶,۳۸۲,۳۲۰۷,۴۴۶,۰۴۰۸,۵۰۹,۷۶۰۹,۵۷۳,۴۸۰۱۰,۶۳۷,۲۰۰