art

۲۲۹,۹۷۱ تومان سالانه

ثبت دامنه .art

ثبت دامنه .art مناسب کسانی است که در زمینه‌ی هنر فعالیت می‌کنند و قصد دارند در این زمینه، وب سایتی متناسب با فعالیت خود داشته باشند.

.art

لیست قیمت دامنه‌ی art

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲۲۹,۹۷۱۴۵۹,۹۴۲۶۸۹,۹۱۳۹۱۹,۸۸۴۱,۱۴۹,۸۵۴۱,۳۷۹,۸۲۵۱,۶۰۹,۷۹۶۱,۸۳۹,۷۶۷۲,۰۶۹,۷۳۸۲,۲۹۹,۷۰۹
تمدید۲۲۹,۹۷۱۴۵۹,۹۴۲۶۸۹,۹۱۳۹۱۹,۸۸۴۱,۱۴۹,۸۵۴۱,۳۷۹,۸۲۵۱,۶۰۹,۷۹۶۱,۸۳۹,۷۶۷۲,۰۶۹,۷۳۸۲,۲۹۹,۷۰۹
انتقال۲۲۹,۹۷۱۴۵۹,۹۴۲۶۸۹,۹۱۳۹۱۹,۸۸۴۱,۱۴۹,۸۵۴۱,۳۷۹,۸۲۵۱,۶۰۹,۷۹۶۱,۸۳۹,۷۶۷۲,۰۶۹,۷۳۸۲,۲۹۹,۷۰۹