asia

۳۹۹,۰۴۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .asia

یک راه عالی برای به‌دست آوردن میلیون‌ها کاربر اینترنتی در منطقه آسیا و خاورمیانه، ثبت دامنه .asia می‌باشد. چرا که از این طریق به وضوح اعلام می‌کنید که سایت شما به قاره‌ی آسیا مربوط می‌شود.

.asia

لیست قیمت دامنه‌ی asia

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۹۹,۰۴۰۷۹۸,۰۸۰۱,۱۹۷,۱۲۰۱,۵۹۶,۱۶۰۱,۹۹۵,۲۰۰۲,۳۹۴,۲۴۰۲,۷۹۳,۲۸۰۳,۱۹۲,۳۲۰۳,۵۹۱,۳۶۰۳,۹۹۰,۴۰۰
تمدید۳۹۹,۰۴۰۷۹۸,۰۸۰۱,۱۹۷,۱۲۰۱,۵۹۶,۱۶۰۱,۹۹۵,۲۰۰۲,۳۹۴,۲۴۰۲,۷۹۳,۲۸۰۳,۱۹۲,۳۲۰۳,۵۹۱,۳۶۰۳,۹۹۰,۴۰۰
انتقال۳۹۹,۰۴۰۷۹۸,۰۸۰۱,۱۹۷,۱۲۰۱,۵۹۶,۱۶۰۱,۹۹۵,۲۰۰۲,۳۹۴,۲۴۰۲,۷۹۳,۲۸۰۳,۱۹۲,۳۲۰۳,۵۹۱,۳۶۰۳,۹۹۰,۴۰۰