ثبت دامنه .band

۶۴۲,۰۶۰۵۴,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .band می‌تواند شما را به عنوان یک گروه موسیقی یا هر گروهی به دیگران معرفی کند. پس اگر یک گروه هنری هستید و یا فعالیت‌های مشابه دارید، پیشنهاد می‌کنیم برای ثبت دامنه .band‌ اقدام کنید.

.band

لیست قیمت دامنه‌ی band

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۶۴۲,۰۶۰۵۴,۰۰۰۱,۲۸۴,۱۲۰۱,۹۲۶,۱۸۰۲,۵۶۸,۲۴۰۳,۲۱۰,۳۰۰۳,۸۵۲,۳۶۰۴,۴۹۴,۴۲۰۵,۱۳۶,۴۸۰۵,۷۷۸,۵۴۰۶,۴۲۰,۶۰۰
تمدید۶۴۲,۰۶۰۱,۲۸۴,۱۲۰۱,۹۲۶,۱۸۰۲,۵۶۸,۲۴۰۳,۲۱۰,۳۰۰۳,۸۵۲,۳۶۰۴,۴۹۴,۴۲۰۵,۱۳۶,۴۸۰۵,۷۷۸,۵۴۰۶,۴۲۰,۶۰۰
انتقال۶۴۲,۰۶۰۱,۲۸۴,۱۲۰۱,۹۲۶,۱۸۰۲,۵۶۸,۲۴۰۳,۲۱۰,۳۰۰۳,۸۵۲,۳۶۰۴,۴۹۴,۴۲۰۵,۱۳۶,۴۸۰۵,۷۷۸,۵۴۰۶,۴۲۰,۶۰۰