biz

۳۱۵,۲۳۵ تومان سالانه

ثبت دامنه .biz

در دنیای امروزه که همه چی با سرعت در حال پیشرفت است، با ثبت دامنه .biz به این معنا می‌باشد که شما در دنیای امروزه فعال هستید و با دیدن این پسوند متوجه می‌شوند که شما دارای یک کسب و کار هستید و برای مشتریان جدی خود آمادگی دارید. پسوند biz مخفف سریع و ساده‌ای برای واژه‌ی business یا همان کسب و کار می‌باشد. پسوند .biz یک دامنه‌ی سطح بالای عمومی است که برای کسب و کارهای تجاری به شدت مناسب است.

.biz

لیست قیمت دامنه‌ی biz

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۱۵,۲۳۵۶۳۰,۴۶۹۹۴۵,۷۰۴۱,۲۶۰,۹۳۹۱,۵۷۶,۱۷۴۱,۸۹۱,۴۰۸۲,۲۰۶,۶۴۳۲,۵۲۱,۸۷۸۲,۸۳۷,۱۱۲۳,۱۵۲,۳۴۷
تمدید۳۱۵,۲۳۵۶۳۰,۴۶۹۹۴۵,۷۰۴۱,۲۶۰,۹۳۹۱,۵۷۶,۱۷۴۱,۸۹۱,۴۰۸۲,۲۰۶,۶۴۳۲,۵۲۱,۸۷۸۲,۸۳۷,۱۱۲۳,۱۵۲,۳۴۷
انتقال۳۱۵,۲۳۵۶۳۰,۴۶۹۹۴۵,۷۰۴۱,۲۶۰,۹۳۹۱,۵۷۶,۱۷۴۱,۸۹۱,۴۰۸۲,۲۰۶,۶۴۳۲,۵۲۱,۸۷۸۲,۸۳۷,۱۱۲۳,۱۵۲,۳۴۷