biz

۴۹۲,۱۳۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .biz

در دنیای امروزه که همه چی با سرعت در حال پیشرفت است، با ثبت دامنه .biz به این معنا می‌باشد که شما در دنیای امروزه فعال هستید و با دیدن این پسوند متوجه می‌شوند که شما دارای یک کسب و کار هستید و برای مشتریان جدی خود آمادگی دارید. پسوند biz مخفف سریع و ساده‌ای برای واژه‌ی business یا همان کسب و کار می‌باشد. پسوند .biz یک دامنه‌ی سطح بالای عمومی است که برای کسب و کارهای تجاری به شدت مناسب است.

.biz

لیست قیمت دامنه‌ی biz

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۹۲,۱۳۰۹۸۴,۲۶۰۱,۴۷۶,۳۹۰۱,۹۶۸,۵۲۰۲,۴۶۰,۶۵۰۲,۹۵۲,۷۸۰۳,۴۴۴,۹۱۰۳,۹۳۷,۰۴۰۴,۴۲۹,۱۷۰۴,۹۲۱,۳۰۰
تمدید۴۹۲,۱۳۰۹۸۴,۲۶۰۱,۴۷۶,۳۹۰۱,۹۶۸,۵۲۰۲,۴۶۰,۶۵۰۲,۹۵۲,۷۸۰۳,۴۴۴,۹۱۰۳,۹۳۷,۰۴۰۴,۴۲۹,۱۷۰۴,۹۲۱,۳۰۰
انتقال۴۹۲,۱۳۰۹۸۴,۲۶۰۱,۴۷۶,۳۹۰۱,۹۶۸,۵۲۰۲,۴۶۰,۶۵۰۲,۹۵۲,۷۸۰۳,۴۴۴,۹۱۰۳,۹۳۷,۰۴۰۴,۴۲۹,۱۷۰۴,۹۲۱,۳۰۰