business

۲۲۰,۶۹۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .business

ثبت دامنه .business مناسب وب سایت‌هایی با محتوای کسب و کار می‌باشد. اگر دارای کسب و کاری هستید و یا قصد دارید در زمینه و کسب و کار فعالیت داشته باشید، ثبت دامنه .business گزینه‌ی خوبی برای شما می‌باشد.

.business

لیست قیمت دامنه‌ی business

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲۲۰,۶۹۰۴۴۱,۳۸۰۶۶۲,۰۷۰۸۸۲,۷۶۰۱,۱۰۳,۴۵۰۱,۳۲۴,۱۴۰۱,۵۴۴,۸۳۰۱,۷۶۵,۵۲۰۱,۹۸۶,۲۱۰۲,۲۰۶,۹۰۰
تمدید۲۲۰,۶۹۰۴۴۱,۳۸۰۶۶۲,۰۷۰۸۸۲,۷۶۰۱,۱۰۳,۴۵۰۱,۳۲۴,۱۴۰۱,۵۴۴,۸۳۰۱,۷۶۵,۵۲۰۱,۹۸۶,۲۱۰۲,۲۰۶,۹۰۰
انتقال۲۲۰,۶۹۰۴۴۱,۳۸۰۶۶۲,۰۷۰۸۸۲,۷۶۰۱,۱۰۳,۴۵۰۱,۳۲۴,۱۴۰۱,۵۴۴,۸۳۰۱,۷۶۵,۵۲۰۱,۹۸۶,۲۱۰۲,۲۰۶,۹۰۰