cab

تومان سالانه

ثبت دامنه .cab

واژه‌ی cab به معنای تاکسی می‌باشد. کسانی قصد دارند سایتی مرتبط با تاکسی یا سرویس‌های مرتبط به آن را راه‌اندازی کنند، بهتر است برای ثبت دامنه .cab اقدام کنند تا مخاطب، معنا و مفهوم سایت را قبل از مراجعه به سایت، متوجه شود.

.cab

لیست قیمت دامنه‌ی cab

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت
تمدید
انتقال