camera

۱,۱۵۴,۵۵۵ تومان سالانه

ثبت دامنه .camera

ثبت دامنه .camera همانطور که از نام آن مشخص می‌باشد، مرتبط با دوربین است. اگر قصد دارید سایت تخصصی فروشگاهی در زمینه دوربین عکاسی یا دوربین فیلم‌برداری بسازید و یا به صورت کلی در این زمینه فعالیت کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای ثبت دامنه .camera اقدام کنید.

.camera

لیست قیمت دامنه‌ی camera

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۱۵۴,۵۵۵۲,۳۰۹,۱۱۰۳,۴۶۳,۶۶۵۴,۶۱۸,۲۲۰۵,۷۷۲,۷۷۵۶,۹۲۷,۳۳۰۸,۰۸۱,۸۸۵۹,۲۳۶,۴۴۰۱۰,۳۹۰,۹۹۵۱۱,۵۴۵,۵۵۰
تمدید۱,۱۵۴,۵۵۵۲,۳۰۹,۱۱۰۳,۴۶۳,۶۶۵۴,۶۱۸,۲۲۰۵,۷۷۲,۷۷۵۶,۹۲۷,۳۳۰۸,۰۸۱,۸۸۵۹,۲۳۶,۴۴۰۱۰,۳۹۰,۹۹۵۱۱,۵۴۵,۵۵۰
انتقال۱,۱۵۴,۵۵۵۲,۳۰۹,۱۱۰۳,۴۶۳,۶۶۵۴,۶۱۸,۲۲۰۵,۷۷۲,۷۷۵۶,۹۲۷,۳۳۰۸,۰۸۱,۸۸۵۹,۲۳۶,۴۴۰۱۰,۳۹۰,۹۹۵۱۱,۵۴۵,۵۵۰