camera

۵۶۸,۹۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .camera

ثبت دامنه .camera همانطور که از نام آن مشخص می‌باشد، مرتبط با دوربین است. اگر قصد دارید سایت تخصصی فروشگاهی در زمینه دوربین عکاسی یا دوربین فیلم‌برداری بسازید و یا به صورت کلی در این زمینه فعالیت کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای ثبت دامنه .camera اقدام کنید.

.camera

لیست قیمت دامنه‌ی camera

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۵۶۸,۹۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰۱,۷۰۶,۷۰۰۲,۲۷۵,۶۰۰۲,۸۴۴,۵۰۰۳,۴۱۳,۴۰۰۳,۹۸۲,۳۰۰۴,۵۵۱,۲۰۰۵,۱۲۰,۱۰۰۵,۶۸۹,۰۰۰
تمدید۵۶۸,۹۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰۱,۷۰۶,۷۰۰۲,۲۷۵,۶۰۰۲,۸۴۴,۵۰۰۳,۴۱۳,۴۰۰۳,۹۸۲,۳۰۰۴,۵۵۱,۲۰۰۵,۱۲۰,۱۰۰۵,۶۸۹,۰۰۰
انتقال۵۶۸,۹۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰۱,۷۰۶,۷۰۰۲,۲۷۵,۶۰۰۲,۸۴۴,۵۰۰۳,۴۱۳,۴۰۰۳,۹۸۲,۳۰۰۴,۵۵۱,۲۰۰۵,۱۲۰,۱۰۰۵,۶۸۹,۰۰۰