camp

۱,۴۴۴,۷۸۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .camp

ثبت دامنه .camp همانطور که از نام آن مشخص می‌باشد، برای وب سایت‌هایی با موضوع سفر، کمپینگ و مواردی از این قبیل مناسب است. اگر وب سایت شما در این زمینه می‌باشد، ثبت دامنه .camp گزینه‌ی بسیار خوبی است.

.camp

لیست قیمت دامنه‌ی camp

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۴۴۴,۷۸۰۲,۸۸۹,۵۶۰۴,۳۳۴,۳۴۰۵,۷۷۹,۱۲۰۷,۲۲۳,۹۰۰۸,۶۶۸,۶۸۰۱۰,۱۱۳,۴۶۰۱۱,۵۵۸,۲۴۰۱۳,۰۰۳,۰۲۰۱۴,۴۴۷,۸۰۰
تمدید۱,۴۴۴,۷۸۰۲,۸۸۹,۵۶۰۴,۳۳۴,۳۴۰۵,۷۷۹,۱۲۰۷,۲۲۳,۹۰۰۸,۶۶۸,۶۸۰۱۰,۱۱۳,۴۶۰۱۱,۵۵۸,۲۴۰۱۳,۰۰۳,۰۲۰۱۴,۴۴۷,۸۰۰
انتقال۱,۴۴۴,۷۸۰۲,۸۸۹,۵۶۰۴,۳۳۴,۳۴۰۵,۷۷۹,۱۲۰۷,۲۲۳,۹۰۰۸,۶۶۸,۶۸۰۱۰,۱۱۳,۴۶۰۱۱,۵۵۸,۲۴۰۱۳,۰۰۳,۰۲۰۱۴,۴۴۷,۸۰۰