city

۳۶۰,۰۰۳ تومان سالانه

ثبت دامنه .city

ثبت دامنه .city همانطور که از نام آن مشخص است، به معنای شهر می‌باشد. برای مثال اگر وب سایت شما در مورد شهری بخصوص است، می‌توانید برای ثبت دامنه .city اقدام کنید.

.city

لیست قیمت دامنه‌ی city

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۶۰,۰۰۳۷۲۰,۰۰۶۱,۰۸۰,۰۰۹۱,۴۴۰,۰۱۲۱,۸۰۰,۰۱۴۲,۱۶۰,۰۱۷۲,۵۲۰,۰۲۰۲,۸۸۰,۰۲۳۳,۲۴۰,۰۲۶۳,۶۰۰,۰۲۹
تمدید۳۶۰,۰۰۳۷۲۰,۰۰۶۱,۰۸۰,۰۰۹۱,۴۴۰,۰۱۲۱,۸۰۰,۰۱۴۲,۱۶۰,۰۱۷۲,۵۲۰,۰۲۰۲,۸۸۰,۰۲۳۳,۲۴۰,۰۲۶۳,۶۰۰,۰۲۹
انتقال۳۶۰,۰۰۳۷۲۰,۰۰۶۱,۰۸۰,۰۰۹۱,۴۴۰,۰۱۲۱,۸۰۰,۰۱۴۲,۱۶۰,۰۱۷۲,۵۲۰,۰۲۰۲,۸۸۰,۰۲۳۳,۲۴۰,۰۲۶۳,۶۰۰,۰۲۹