de

۱۵۵,۱۵۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .de

ثبت دامنه .de از دامنه سطح بالا در آلمان و رتبه‌ی سومین و معروف‌ترین دامنه را در دنیا دارد. به همین دلیل، ثبت دامنه .de با فرصت‌ها و اعتبار زیادی همراه است.

.de

لیست قیمت دامنه‌ی de

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱۵۵,۱۵۰۳۱۰,۳۰۰۴۶۵,۴۵۰۶۲۰,۶۰۰۷۷۵,۷۵۰۹۳۰,۹۰۰۱,۰۸۶,۰۵۰۱,۲۴۱,۲۰۰۱,۳۹۶,۳۵۰۱,۵۵۱,۵۰۰
تمدید۱۱۴,۲۶۰۲۲۸,۵۲۰۳۴۲,۷۸۰۴۵۷,۰۴۰۵۷۱,۳۰۰۶۸۵,۵۶۰۷۹۹,۸۲۰۹۱۴,۰۸۰۱,۰۲۸,۳۴۰۱,۱۴۲,۶۰۰
انتقال۱۱۴,۲۶۰۲۲۸,۵۲۰۳۴۲,۷۸۰۴۵۷,۰۴۰۵۷۱,۳۰۰۶۸۵,۵۶۰۷۹۹,۸۲۰۹۱۴,۰۸۰۱,۰۲۸,۳۴۰۱,۱۴۲,۶۰۰