doctor

۲,۶۳۳,۷۸۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .doctor

سال‌های زیادی را صرف تحصیل در رشته‌ی پزشکی، دندان پزشکی و یا دیگر رشته‌های مرتبط با پزشکی کرده‌اید و در حال حاضر قصد دارید که وب سایت خود را راه اندازی کنید. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای سایت خود، ثبت دامنه .doctor را انتخاب کنید تا تخصص و مهارت شما را بهتر به مخاطبان برساند.

.doctor

لیست قیمت دامنه‌ی doctor

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲,۶۳۳,۷۸۰۵,۲۶۷,۵۶۰۷,۹۰۱,۳۴۰۱۰,۵۳۵,۱۲۰۱۳,۱۶۸,۹۰۰۱۵,۸۰۲,۶۸۰۱۸,۴۳۶,۴۶۰۲۱,۰۷۰,۲۴۰۲۳,۷۰۴,۰۲۰۲۶,۳۳۷,۸۰۰
تمدید۲,۶۳۳,۷۸۰۵,۲۶۷,۵۶۰۷,۹۰۱,۳۴۰۱۰,۵۳۵,۱۲۰۱۳,۱۶۸,۹۰۰۱۵,۸۰۲,۶۸۰۱۸,۴۳۶,۴۶۰۲۱,۰۷۰,۲۴۰۲۳,۷۰۴,۰۲۰۲۶,۳۳۷,۸۰۰
انتقال۲,۶۳۳,۷۸۰۵,۲۶۷,۵۶۰۷,۹۰۱,۳۴۰۱۰,۵۳۵,۱۲۰۱۳,۱۶۸,۹۰۰۱۵,۸۰۲,۶۸۰۱۸,۴۳۶,۴۶۰۲۱,۰۷۰,۲۴۰۲۳,۷۰۴,۰۲۰۲۶,۳۳۷,۸۰۰