eco

۸۶۲,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .eco

ثبت دامنه .eco مناسب وب سایت‌هایی است که زمینه‌ی فعالیت آن‌ها در راستای محیط زیست می‌باشد. از این طریق شما اعلام می‌کنید که کارها و فعالیت شما محیط زیست دوستانه می‌باشد و زمین و موجودات این سیاره، برای شما مهم هستند.

.eco

لیست قیمت دامنه‌ی eco

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۸۶۲,۰۰۰۱,۷۲۴,۰۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰۳,۴۴۸,۰۰۰۴,۳۱۰,۰۰۰۵,۱۷۲,۰۰۰۶,۰۳۴,۰۰۰۶,۸۹۶,۰۰۰۷,۷۵۸,۰۰۰۸,۶۲۰,۰۰۰
تمدید۸۶۲,۰۰۰۱,۷۲۴,۰۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰۳,۴۴۸,۰۰۰۴,۳۱۰,۰۰۰۵,۱۷۲,۰۰۰۶,۰۳۴,۰۰۰۶,۸۹۶,۰۰۰۷,۷۵۸,۰۰۰۸,۶۲۰,۰۰۰
انتقال۸۶۲,۰۰۰۱,۷۲۴,۰۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰۳,۴۴۸,۰۰۰۴,۳۱۰,۰۰۰۵,۱۷۲,۰۰۰۶,۰۳۴,۰۰۰۶,۸۹۶,۰۰۰۷,۷۵۸,۰۰۰۸,۶۲۰,۰۰۰