gift

۵۳۱,۸۶۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .gift

ثبت دامنه .gift مناسب وب سایت‌هایی است که قصد فروش محصولاتی را دارند، که می‌توان آن‌ها را به عنوان کادو، به دیگران هدیه داد. اگر قصد راه‌اندازی چنین وب سایتی را دارید، به شما ثبت دامنه .gift را پیشنهاد می‌کنیم.

.gift

لیست قیمت دامنه‌ی gift

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۵۳۱,۸۶۰۱,۰۶۳,۷۲۰۱,۵۹۵,۵۸۰۲,۱۲۷,۴۴۰۲,۶۵۹,۳۰۰۳,۱۹۱,۱۶۰۳,۷۲۳,۰۲۰۴,۲۵۴,۸۸۰۴,۷۸۶,۷۴۰۵,۳۱۸,۶۰۰
تمدید۵۳۱,۸۶۰۱,۰۶۳,۷۲۰۱,۵۹۵,۵۸۰۲,۱۲۷,۴۴۰۲,۶۵۹,۳۰۰۳,۱۹۱,۱۶۰۳,۷۲۳,۰۲۰۴,۲۵۴,۸۸۰۴,۷۸۶,۷۴۰۵,۳۱۸,۶۰۰
انتقال۵۳۱,۸۶۰۱,۰۶۳,۷۲۰۱,۵۹۵,۵۸۰۲,۱۲۷,۴۴۰۲,۶۵۹,۳۰۰۳,۱۹۱,۱۶۰۳,۷۲۳,۰۲۰۴,۲۵۴,۸۸۰۴,۷۸۶,۷۴۰۵,۳۱۸,۶۰۰