gift

۴۳۰,۹۹۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .gift

ثبت دامنه .gift مناسب وب سایت‌هایی است که قصد فروش محصولاتی را دارند، که می‌توان آن‌ها را به عنوان کادو، به دیگران هدیه داد. اگر قصد راه‌اندازی چنین وب سایتی را دارید، به شما ثبت دامنه .gift را پیشنهاد می‌کنیم.

.gift

لیست قیمت دامنه‌ی gift

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۳۰,۹۹۰۸۶۱,۹۸۰۱,۲۹۲,۹۷۰۱,۷۲۳,۹۶۰۲,۱۵۴,۹۵۰۲,۵۸۵,۹۴۰۳,۰۱۶,۹۳۰۳,۴۴۷,۹۲۰۳,۸۷۸,۹۱۰۴,۳۰۹,۹۰۰
تمدید۴۳۰,۹۹۰۸۶۱,۹۸۰۱,۲۹۲,۹۷۰۱,۷۲۳,۹۶۰۲,۱۵۴,۹۵۰۲,۵۸۵,۹۴۰۳,۰۱۶,۹۳۰۳,۴۴۷,۹۲۰۳,۸۷۸,۹۱۰۴,۳۰۹,۹۰۰
انتقال۴۳۰,۹۹۰۸۶۱,۹۸۰۱,۲۹۲,۹۷۰۱,۷۲۳,۹۶۰۲,۱۵۴,۹۵۰۲,۵۸۵,۹۴۰۳,۰۱۶,۹۳۰۳,۴۴۷,۹۲۰۳,۸۷۸,۹۱۰۴,۳۰۹,۹۰۰