gift

۲۲۹,۸۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .gift

ثبت دامنه .gift مناسب وب سایت‌هایی است که قصد فروش محصولاتی را دارند، که می‌توان آن‌ها را به عنوان کادو، به دیگران هدیه داد. اگر قصد راه‌اندازی چنین وب سایتی را دارید، به شما ثبت دامنه .gift را پیشنهاد می‌کنیم.

.gift

لیست قیمت دامنه‌ی gift

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲۲۹,۸۰۰۴۵۹,۶۰۰۶۸۹,۴۰۰۹۱۹,۲۰۰۱,۱۴۹,۰۰۰۱,۳۷۸,۸۰۰۱,۶۰۸,۶۰۰۱,۸۳۸,۴۰۰۲,۰۶۸,۲۰۰۲,۲۹۸,۰۰۰
تمدید۲۲۹,۸۰۰۴۵۹,۶۰۰۶۸۹,۴۰۰۹۱۹,۲۰۰۱,۱۴۹,۰۰۰۱,۳۷۸,۸۰۰۱,۶۰۸,۶۰۰۱,۸۳۸,۴۰۰۲,۰۶۸,۲۰۰۲,۲۹۸,۰۰۰
انتقال۲۲۹,۸۰۰۴۵۹,۶۰۰۶۸۹,۴۰۰۹۱۹,۲۰۰۱,۱۴۹,۰۰۰۱,۳۷۸,۸۰۰۱,۶۰۸,۶۰۰۱,۸۳۸,۴۰۰۲,۰۶۸,۲۰۰۲,۲۹۸,۰۰۰