health

۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .health

ثبت دامنه .health بیانگر فعالیت شما در زمینه‌ی سلامتی است. می‌تواند در راستای سلامت فیزیکی باشد و یا سلامت روحی. با انتخاب این دامنه به مخاطبان خود قبل از مراجعه به سایت، اعلام می‌کنید که هدف و انگیزه‌ی شما از این سایت چیست، و قرار است با چه محتوایی روبرو شوند.

.health

لیست قیمت دامنه‌ی health

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲,۲۰۴,۰۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰۶,۶۱۲,۰۰۰۸,۸۱۶,۰۰۰۱۱,۰۲۰,۰۰۰۱۳,۲۲۴,۰۰۰۱۵,۴۲۸,۰۰۰۱۷,۶۳۲,۰۰۰۱۹,۸۳۶,۰۰۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰
تمدید۲,۲۰۴,۰۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰۶,۶۱۲,۰۰۰۸,۸۱۶,۰۰۰۱۱,۰۲۰,۰۰۰۱۳,۲۲۴,۰۰۰۱۵,۴۲۸,۰۰۰۱۷,۶۳۲,۰۰۰۱۹,۸۳۶,۰۰۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰
انتقال۲,۲۰۴,۰۰۰۴,۴۰۸,۰۰۰۶,۶۱۲,۰۰۰۸,۸۱۶,۰۰۰۱۱,۰۲۰,۰۰۰۱۳,۲۲۴,۰۰۰۱۵,۴۲۸,۰۰۰۱۷,۶۳۲,۰۰۰۱۹,۸۳۶,۰۰۰۲۲,۰۴۰,۰۰۰