ثبت دامنه .me

۴۶۸,۰۶۰۹۹,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .me مناسب خود شماست! دامنه .me یک گزینه‌ی مناسب و فوق العاده برای بلاگ‌ها، وب‌سایت‌های شخصی، فریلنسرها، بوتیک‌ها و خیلی دیگر از موضوعات می‌باشد.

.me

لیست قیمت دامنه‌ی me

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۶۸,۰۶۰۹۹,۰۰۰۹۳۶,۱۲۰۱,۴۰۴,۱۸۰۱,۸۷۲,۲۴۰۲,۳۴۰,۳۰۰۲,۸۰۸,۳۶۰۳,۲۷۶,۴۲۰۳,۷۴۴,۴۸۰۴,۲۱۲,۵۴۰۴,۶۸۰,۶۰۰
تمدید۴۶۸,۰۶۰۹۳۶,۱۲۰۱,۴۰۴,۱۸۰۱,۸۷۲,۲۴۰۲,۳۴۰,۳۰۰۲,۸۰۸,۳۶۰۳,۲۷۶,۴۲۰۳,۷۴۴,۴۸۰۴,۲۱۲,۵۴۰۴,۶۸۰,۶۰۰
انتقال۴۶۸,۰۶۰۹۳۶,۱۲۰۱,۴۰۴,۱۸۰۱,۸۷۲,۲۴۰۲,۳۴۰,۳۰۰۲,۸۰۸,۳۶۰۳,۲۷۶,۴۲۰۳,۷۴۴,۴۸۰۴,۲۱۲,۵۴۰۴,۶۸۰,۶۰۰