movie

۷,۹۸۰,۸۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .movie

ثبت دامنه .movie برای وب سایت‌هایی با محتوای فیلم و سینما می‌باشد. اگر در این زمینه فعالیت می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم برای تخصصی‌تر و حرفه‌ای شدن وب سایت خود، برای ثبت دامنه .movie‌ اقدام کنید.

.movie

لیست قیمت دامنه‌ی movie

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۷,۹۸۰,۸۰۰۱۵,۹۶۱,۶۰۰۲۳,۹۴۲,۴۰۰۳۱,۹۲۳,۲۰۰۳۹,۹۰۴,۰۰۰۴۷,۸۸۴,۸۰۰۵۵,۸۶۵,۶۰۰۶۳,۸۴۶,۴۰۰۷۱,۸۲۷,۲۰۰۷۹,۸۰۸,۰۰۰
تمدید۷,۹۸۰,۸۰۰۱۵,۹۶۱,۶۰۰۲۳,۹۴۲,۴۰۰۳۱,۹۲۳,۲۰۰۳۹,۹۰۴,۰۰۰۴۷,۸۸۴,۸۰۰۵۵,۸۶۵,۶۰۰۶۳,۸۴۶,۴۰۰۷۱,۸۲۷,۲۰۰۷۹,۸۰۸,۰۰۰
انتقال۷,۹۸۰,۸۰۰۱۵,۹۶۱,۶۰۰۲۳,۹۴۲,۴۰۰۳۱,۹۲۳,۲۰۰۳۹,۹۰۴,۰۰۰۴۷,۸۸۴,۸۰۰۵۵,۸۶۵,۶۰۰۶۳,۸۴۶,۴۰۰۷۱,۸۲۷,۲۰۰۷۹,۸۰۸,۰۰۰