ثبت دامنه .news

۴۸۷,۰۸۰۱۳۵,۰۰۰ تومان سالانه

امروزه اخبار به بخش مهمی از دنیای امروزی تبدیل شده. چنانچه قصد راه‌اندازی سایت خبری می‌باشید، ثبت دامنه .news را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا مخاطبان شما، در نگاه اول با دیدن نام سایت شما، متوجه محتوای سایت شما شوند.

.news

لیست قیمت دامنه‌ی news

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۸۷,۰۸۰۱۳۵,۰۰۰۹۷۴,۱۶۰۱,۴۶۱,۲۴۰۱,۹۴۸,۳۲۰۲,۴۳۵,۴۰۰۲,۹۲۲,۴۸۰۳,۴۰۹,۵۶۰۳,۸۹۶,۶۴۰۴,۳۸۳,۷۲۰۴,۸۷۰,۸۰۰
تمدید۴۸۷,۰۸۰۹۷۴,۱۶۰۱,۴۶۱,۲۴۰۱,۹۴۸,۳۲۰۲,۴۳۵,۴۰۰۲,۹۲۲,۴۸۰۳,۴۰۹,۵۶۰۳,۸۹۶,۶۴۰۴,۳۸۳,۷۲۰۴,۸۷۰,۸۰۰
انتقال۴۸۷,۰۸۰۹۷۴,۱۶۰۱,۴۶۱,۲۴۰۱,۹۴۸,۳۲۰۲,۴۳۵,۴۰۰۲,۹۲۲,۴۸۰۳,۴۰۹,۵۶۰۳,۸۹۶,۶۴۰۴,۳۸۳,۷۲۰۴,۸۷۰,۸۰۰