ثبت دامنه .news

۶۴۲,۰۶۰۱۳۵,۰۰۰ تومان سالانه

امروزه اخبار به بخش مهمی از دنیای امروزی تبدیل شده. چنانچه قصد راه‌اندازی سایت خبری می‌باشید، ثبت دامنه .news را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا مخاطبان شما، در نگاه اول با دیدن نام سایت شما، متوجه محتوای سایت شما شوند.

.news

لیست قیمت دامنه‌ی news

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۶۴۲,۰۶۰۱۳۵,۰۰۰۱,۲۸۴,۱۲۰۱,۹۲۶,۱۸۰۲,۵۶۸,۲۴۰۳,۲۱۰,۳۰۰۳,۸۵۲,۳۶۰۴,۴۹۴,۴۲۰۵,۱۳۶,۴۸۰۵,۷۷۸,۵۴۰۶,۴۲۰,۶۰۰
تمدید۶۴۲,۰۶۰۱,۲۸۴,۱۲۰۱,۹۲۶,۱۸۰۲,۵۶۸,۲۴۰۳,۲۱۰,۳۰۰۳,۸۵۲,۳۶۰۴,۴۹۴,۴۲۰۵,۱۳۶,۴۸۰۵,۷۷۸,۵۴۰۶,۴۲۰,۶۰۰
انتقال۶۴۲,۰۶۰۱,۲۸۴,۱۲۰۱,۹۲۶,۱۸۰۲,۵۶۸,۲۴۰۳,۲۱۰,۳۰۰۳,۸۵۲,۳۶۰۴,۴۹۴,۴۲۰۵,۱۳۶,۴۸۰۵,۷۷۸,۵۴۰۶,۴۲۰,۶۰۰