ثبت دامنه .news

۳۱۶,۹۰۰۱۳۵,۰۰۰ تومان سالانه

امروزه اخبار به بخش مهمی از دنیای امروزی تبدیل شده. چنانچه قصد راه‌اندازی سایت خبری می‌باشید، ثبت دامنه .news را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا مخاطبان شما، در نگاه اول با دیدن نام سایت شما، متوجه محتوای سایت شما شوند.

.news

لیست قیمت دامنه‌ی news

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۱۶,۹۰۰۱۳۵,۰۰۰۶۳۳,۸۰۰۹۵۰,۷۰۰۱,۲۶۷,۶۰۰۱,۵۸۴,۵۰۰۱,۹۰۱,۴۰۰۲,۲۱۸,۳۰۰۲,۵۳۵,۲۰۰۲,۸۵۲,۱۰۰۳,۱۶۹,۰۰۰
تمدید۳۱۶,۹۰۰۶۳۳,۸۰۰۹۵۰,۷۰۰۱,۲۶۷,۶۰۰۱,۵۸۴,۵۰۰۱,۹۰۱,۴۰۰۲,۲۱۸,۳۰۰۲,۵۳۵,۲۰۰۲,۸۵۲,۱۰۰۳,۱۶۹,۰۰۰
انتقال۳۱۶,۹۰۰۶۳۳,۸۰۰۹۵۰,۷۰۰۱,۲۶۷,۶۰۰۱,۵۸۴,۵۰۰۱,۹۰۱,۴۰۰۲,۲۱۸,۳۰۰۲,۵۳۵,۲۰۰۲,۸۵۲,۱۰۰۳,۱۶۹,۰۰۰