ثبت دامنه .news

۲۵۸,۶۰۰۱۳۵,۰۰۰ تومان سالانه

امروزه اخبار به بخش مهمی از دنیای امروزی تبدیل شده. چنانچه قصد راه‌اندازی سایت خبری می‌باشید، ثبت دامنه .news را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا مخاطبان شما، در نگاه اول با دیدن نام سایت شما، متوجه محتوای سایت شما شوند.

.news

لیست قیمت دامنه‌ی news

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۲۵۸,۶۰۰۱۳۵,۰۰۰۵۱۷,۲۰۰۷۷۵,۸۰۰۱,۰۳۴,۴۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰۱,۸۱۰,۲۰۰۲,۰۶۸,۸۰۰۲,۳۲۷,۴۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰
تمدید۲۵۸,۶۰۰۵۱۷,۲۰۰۷۷۵,۸۰۰۱,۰۳۴,۴۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰۱,۸۱۰,۲۰۰۲,۰۶۸,۸۰۰۲,۳۲۷,۴۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰
انتقال۲۵۸,۶۰۰۵۱۷,۲۰۰۷۷۵,۸۰۰۱,۰۳۴,۴۰۰۱,۲۹۳,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰۱,۸۱۰,۲۰۰۲,۰۶۸,۸۰۰۲,۳۲۷,۴۰۰۲,۵۸۶,۰۰۰