pro

۴۹۰,۹۷۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .pro

با ثبت دامنه .pro مشخص می‌کنید که کسب و کار شما حرفه‌ای است. اگر یک راهنما و یا یک حرفه‌ای در زمینه‌ی کاری خود هستید، از پسوند .pro استفاده کنید. استفاده از پسوند .pro این پیام را به مشتریان شما می‌رساند که شما در یک رقابت جدی هستید و تجربه‌ی مناسبی در زمینه‌ی کاری خود دارید.

.pro

لیست قیمت دامنه‌ی pro

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۴۹۰,۹۷۰۹۸۱,۹۴۰۱,۴۷۲,۹۱۰۱,۹۶۳,۸۸۰۲,۴۵۴,۸۵۰۲,۹۴۵,۸۲۰۳,۴۳۶,۷۹۰۳,۹۲۷,۷۶۰۴,۴۱۸,۷۳۰۴,۹۰۹,۷۰۰
تمدید۴۹۰,۹۷۰۹۸۱,۹۴۰۱,۴۷۲,۹۱۰۱,۹۶۳,۸۸۰۲,۴۵۴,۸۵۰۲,۹۴۵,۸۲۰۳,۴۳۶,۷۹۰۳,۹۲۷,۷۶۰۴,۴۱۸,۷۳۰۴,۹۰۹,۷۰۰
انتقال۴۹۰,۹۷۰۹۸۱,۹۴۰۱,۴۷۲,۹۱۰۱,۹۶۳,۸۸۰۲,۴۵۴,۸۵۰۲,۹۴۵,۸۲۰۳,۴۳۶,۷۹۰۳,۹۲۷,۷۶۰۴,۴۱۸,۷۳۰۴,۹۰۹,۷۰۰