salon

۱,۴۴۴,۷۸۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .salon

ثبت دامنه .salon همانطور که از نام آن مشخص می‌باشد، salon به معنای سالن و یا تالار می‌باشد. برای مثال اگر فعالیت شما در زمینه‌ی سالن زیبایی است و یا فعالیت‌های مشابهی مرتبط با سالن دارید، پیشنهاد می‌کنیم برای ثبت دامنه .salon اقدام کنید.

.salon

لیست قیمت دامنه‌ی salon

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۱,۴۴۴,۷۸۰۲,۸۸۹,۵۶۰۴,۳۳۴,۳۴۰۵,۷۷۹,۱۲۰۷,۲۲۳,۹۰۰۸,۶۶۸,۶۸۰۱۰,۱۱۳,۴۶۰۱۱,۵۵۸,۲۴۰۱۳,۰۰۳,۰۲۰۱۴,۴۴۷,۸۰۰
تمدید۱,۴۴۴,۷۸۰۲,۸۸۹,۵۶۰۴,۳۳۴,۳۴۰۵,۷۷۹,۱۲۰۷,۲۲۳,۹۰۰۸,۶۶۸,۶۸۰۱۰,۱۱۳,۴۶۰۱۱,۵۵۸,۲۴۰۱۳,۰۰۳,۰۲۰۱۴,۴۴۷,۸۰۰
انتقال۱,۴۴۴,۷۸۰۲,۸۸۹,۵۶۰۴,۳۳۴,۳۴۰۵,۷۷۹,۱۲۰۷,۲۲۳,۹۰۰۸,۶۶۸,۶۸۰۱۰,۱۱۳,۴۶۰۱۱,۵۵۸,۲۴۰۱۳,۰۰۳,۰۲۰۱۴,۴۴۷,۸۰۰