ثبت دامنه .shop

۹۵۷,۵۸۰۲۳,۴۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .shop مناسب افرادی است که دارای فروشگاه فیزیکی و یا آنلاین هستند و از این طریق، به بهترین شکل ممکن، می‌توانند دامنه‌ای مناسب و کاربردی را ثبت کنند و محصولات خود را از این طریق به فروش برسانند.

.shop

لیست قیمت دامنه‌ی shop

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۹۵۷,۵۸۰۲۳,۴۰۰۱,۹۱۵,۱۶۰۲,۸۷۲,۷۴۰۳,۸۳۰,۳۲۰۴,۷۸۷,۹۰۰۵,۷۴۵,۴۸۰۶,۷۰۳,۰۶۰۷,۶۶۰,۶۴۰۸,۶۱۸,۲۲۰۹,۵۷۵,۸۰۰
تمدید۹۵۷,۵۸۰۱,۹۱۵,۱۶۰۲,۸۷۲,۷۴۰۳,۸۳۰,۳۲۰۴,۷۸۷,۹۰۰۵,۷۴۵,۴۸۰۶,۷۰۳,۰۶۰۷,۶۶۰,۶۴۰۸,۶۱۸,۲۲۰۹,۵۷۵,۸۰۰
انتقال۹۵۷,۵۸۰۱,۹۱۵,۱۶۰۲,۸۷۲,۷۴۰۳,۸۳۰,۳۲۰۴,۷۸۷,۹۰۰۵,۷۴۵,۴۸۰۶,۷۰۳,۰۶۰۷,۶۶۰,۶۴۰۸,۶۱۸,۲۲۰۹,۵۷۵,۸۰۰