trade

۷۹۷,۲۱۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .trade

ثبت دامنه .trade مناسب داد و ستدهای تجاری در مقیاس جهانی می‌باشد. چنانچه در این زمینه فعالیت می‌کنید، ثبت دامنه .trade می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد، چرا که این پسوند دامنه در تمام دنیا شناخته شده است و معنای تجارت و بازرگانی را می‌دهد. همچنین قبل از مراجعه دیگران به سایت شما، از طریق .trade متوجه خواهند شد که سایت شما در چه زمینه‌ای می‌باشد.

.trade

لیست قیمت دامنه‌ی trade

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۷۹۷,۲۱۰۱,۵۹۴,۴۲۰۲,۳۹۱,۶۳۰۳,۱۸۸,۸۴۰۳,۹۸۶,۰۵۰۴,۷۸۳,۲۶۰۵,۵۸۰,۴۷۰۶,۳۷۷,۶۸۰۷,۱۷۴,۸۹۰۷,۹۷۲,۱۰۰
تمدید۷۹۷,۲۱۰۱,۵۹۴,۴۲۰۲,۳۹۱,۶۳۰۳,۱۸۸,۸۴۰۳,۹۸۶,۰۵۰۴,۷۸۳,۲۶۰۵,۵۸۰,۴۷۰۶,۳۷۷,۶۸۰۷,۱۷۴,۸۹۰۷,۹۷۲,۱۰۰
انتقال۷۹۷,۲۱۰۱,۵۹۴,۴۲۰۲,۳۹۱,۶۳۰۳,۱۸۸,۸۴۰۳,۹۸۶,۰۵۰۴,۷۸۳,۲۶۰۵,۵۸۰,۴۷۰۶,۳۷۷,۶۸۰۷,۱۷۴,۸۹۰۷,۹۷۲,۱۰۰