trade

۳۹۳,۴۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .trade

ثبت دامنه .trade مناسب داد و ستدهای تجاری در مقیاس جهانی می‌باشد. چنانچه در این زمینه فعالیت می‌کنید، ثبت دامنه .trade می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد، چرا که این پسوند دامنه در تمام دنیا شناخته شده است و معنای تجارت و بازرگانی را می‌دهد. همچنین قبل از مراجعه دیگران به سایت شما، از طریق .trade متوجه خواهند شد که سایت شما در چه زمینه‌ای می‌باشد.

.trade

لیست قیمت دامنه‌ی trade

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۹۳,۴۰۰۷۸۶,۸۰۰۱,۱۸۰,۲۰۰۱,۵۷۳,۶۰۰۱,۹۶۷,۰۰۰۲,۳۶۰,۴۰۰۲,۷۵۳,۸۰۰۳,۱۴۷,۲۰۰۳,۵۴۰,۶۰۰۳,۹۳۴,۰۰۰
تمدید۳۹۳,۴۰۰۷۸۶,۸۰۰۱,۱۸۰,۲۰۰۱,۵۷۳,۶۰۰۱,۹۶۷,۰۰۰۲,۳۶۰,۴۰۰۲,۷۵۳,۸۰۰۳,۱۴۷,۲۰۰۳,۵۴۰,۶۰۰۳,۹۳۴,۰۰۰
انتقال۳۹۳,۴۰۰۷۸۶,۸۰۰۱,۱۸۰,۲۰۰۱,۵۷۳,۶۰۰۱,۹۶۷,۰۰۰۲,۳۶۰,۴۰۰۲,۷۵۳,۸۰۰۳,۱۴۷,۲۰۰۳,۵۴۰,۶۰۰۳,۹۳۴,۰۰۰