trade

۶۴۶,۰۱۵ تومان سالانه

ثبت دامنه .trade

ثبت دامنه .trade مناسب داد و ستدهای تجاری در مقیاس جهانی می‌باشد. چنانچه در این زمینه فعالیت می‌کنید، ثبت دامنه .trade می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد، چرا که این پسوند دامنه در تمام دنیا شناخته شده است و معنای تجارت و بازرگانی را می‌دهد. همچنین قبل از مراجعه دیگران به سایت شما، از طریق .trade متوجه خواهند شد که سایت شما در چه زمینه‌ای می‌باشد.

.trade

لیست قیمت دامنه‌ی trade

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۶۴۶,۰۱۵۱,۲۹۲,۰۳۰۱,۹۳۸,۰۴۵۲,۵۸۴,۰۶۰۳,۲۳۰,۰۷۵۳,۸۷۶,۰۹۰۴,۵۲۲,۱۰۵۵,۱۶۸,۱۲۰۵,۸۱۴,۱۳۵۶,۴۶۰,۱۵۰
تمدید۶۴۶,۰۱۵۱,۲۹۲,۰۳۰۱,۹۳۸,۰۴۵۲,۵۸۴,۰۶۰۳,۲۳۰,۰۷۵۳,۸۷۶,۰۹۰۴,۵۲۲,۱۰۵۵,۱۶۸,۱۲۰۵,۸۱۴,۱۳۵۶,۴۶۰,۱۵۰
انتقال۶۴۶,۰۱۵۱,۲۹۲,۰۳۰۱,۹۳۸,۰۴۵۲,۵۸۴,۰۶۰۳,۲۳۰,۰۷۵۳,۸۷۶,۰۹۰۴,۵۲۲,۱۰۵۵,۱۶۸,۱۲۰۵,۸۱۴,۱۳۵۶,۴۶۰,۱۵۰