trade

۳۴۴,۴۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .trade

ثبت دامنه .trade مناسب داد و ستدهای تجاری در مقیاس جهانی می‌باشد. چنانچه در این زمینه فعالیت می‌کنید، ثبت دامنه .trade می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد، چرا که این پسوند دامنه در تمام دنیا شناخته شده است و معنای تجارت و بازرگانی را می‌دهد. همچنین قبل از مراجعه دیگران به سایت شما، از طریق .trade متوجه خواهند شد که سایت شما در چه زمینه‌ای می‌باشد.

.trade

لیست قیمت دامنه‌ی trade

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۴۴,۴۰۰۶۸۸,۸۰۰۱,۰۳۳,۲۰۰۱,۳۷۷,۶۰۰۱,۷۲۲,۰۰۰۲,۰۶۶,۴۰۰۲,۴۱۰,۸۰۰۲,۷۵۵,۲۰۰۳,۰۹۹,۶۰۰۳,۴۴۴,۰۰۰
تمدید۳۴۴,۴۰۰۶۸۸,۸۰۰۱,۰۳۳,۲۰۰۱,۳۷۷,۶۰۰۱,۷۲۲,۰۰۰۲,۰۶۶,۴۰۰۲,۴۱۰,۸۰۰۲,۷۵۵,۲۰۰۳,۰۹۹,۶۰۰۳,۴۴۴,۰۰۰
انتقال۳۴۴,۴۰۰۶۸۸,۸۰۰۱,۰۳۳,۲۰۰۱,۳۷۷,۶۰۰۱,۷۲۲,۰۰۰۲,۰۶۶,۴۰۰۲,۴۱۰,۸۰۰۲,۷۵۵,۲۰۰۳,۰۹۹,۶۰۰۳,۴۴۴,۰۰۰