wiki

۶۱۴,۲۹۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .wiki

ثبت دامنه .wiki همانطور که از نام آن مشخص است، شما را یاد سایت ویکیپدیا می‌اندازد. ویکی (wiki) به وب سایتی گفته می‌شود که کاربران اجازه دارند تا در نوشتن، ویرایش و بررسی محتوای سایت، مشارکت داشته باشند. وب سایت‌های ویکی برای ایجاد یک دانشنامه آنلاین در موضوعات مختلف،‌ مانند: تاریخ، داستان، بازی‌های ویدیویی و موارد دیگری، بسیار مناسب است و اگر قصد فعالیت در این زمینه را دارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای ثبت دامنه .wiki اقدام کنید.

.wiki

لیست قیمت دامنه‌ی wiki

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۶۱۴,۲۹۰۱,۲۲۸,۵۸۰۱,۸۴۲,۸۷۰۲,۴۵۷,۱۶۰۳,۰۷۱,۴۵۰۳,۶۸۵,۷۴۰۴,۳۰۰,۰۳۰۴,۹۱۴,۳۲۰۵,۵۲۸,۶۱۰۶,۱۴۲,۹۰۰
تمدید۶۱۴,۲۹۰۱,۲۲۸,۵۸۰۱,۸۴۲,۸۷۰۲,۴۵۷,۱۶۰۳,۰۷۱,۴۵۰۳,۶۸۵,۷۴۰۴,۳۰۰,۰۳۰۴,۹۱۴,۳۲۰۵,۵۲۸,۶۱۰۶,۱۴۲,۹۰۰
انتقال۶۱۴,۲۹۰۱,۲۲۸,۵۸۰۱,۸۴۲,۸۷۰۲,۴۵۷,۱۶۰۳,۰۷۱,۴۵۰۳,۶۸۵,۷۴۰۴,۳۰۰,۰۳۰۴,۹۱۴,۳۲۰۵,۵۲۸,۶۱۰۶,۱۴۲,۹۰۰