wiki

۳۲۷,۵۰۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .wiki

ثبت دامنه .wiki همانطور که از نام آن مشخص است، شما را یاد سایت ویکیپدیا می‌اندازد. ویکی (wiki) به وب سایتی گفته می‌شود که کاربران اجازه دارند تا در نوشتن، ویرایش و بررسی محتوای سایت، مشارکت داشته باشند. وب سایت‌های ویکی برای ایجاد یک دانشنامه آنلاین در موضوعات مختلف،‌ مانند: تاریخ، داستان، بازی‌های ویدیویی و موارد دیگری، بسیار مناسب است و اگر قصد فعالیت در این زمینه را دارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای ثبت دامنه .wiki اقدام کنید.

.wiki

لیست قیمت دامنه‌ی wiki

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۳۲۷,۵۰۰۶۵۵,۰۰۰۹۸۲,۵۰۰۱,۳۱۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۵۰۰۱,۹۶۵,۰۰۰۲,۲۹۲,۵۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰۲,۹۴۷,۵۰۰۳,۲۷۵,۰۰۰
تمدید۳۲۷,۵۰۰۶۵۵,۰۰۰۹۸۲,۵۰۰۱,۳۱۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۵۰۰۱,۹۶۵,۰۰۰۲,۲۹۲,۵۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰۲,۹۴۷,۵۰۰۳,۲۷۵,۰۰۰
انتقال۳۲۷,۵۰۰۶۵۵,۰۰۰۹۸۲,۵۰۰۱,۳۱۰,۰۰۰۱,۶۳۷,۵۰۰۱,۹۶۵,۰۰۰۲,۲۹۲,۵۰۰۲,۶۲۰,۰۰۰۲,۹۴۷,۵۰۰۳,۲۷۵,۰۰۰