wiki

۷۵۸,۰۶۰ تومان سالانه

ثبت دامنه .wiki

ثبت دامنه .wiki همانطور که از نام آن مشخص است، شما را یاد سایت ویکیپدیا می‌اندازد. ویکی (wiki) به وب سایتی گفته می‌شود که کاربران اجازه دارند تا در نوشتن، ویرایش و بررسی محتوای سایت، مشارکت داشته باشند. وب سایت‌های ویکی برای ایجاد یک دانشنامه آنلاین در موضوعات مختلف،‌ مانند: تاریخ، داستان، بازی‌های ویدیویی و موارد دیگری، بسیار مناسب است و اگر قصد فعالیت در این زمینه را دارید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای ثبت دامنه .wiki اقدام کنید.

.wiki

لیست قیمت دامنه‌ی wiki

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۷۵۸,۰۶۰۱,۵۱۶,۱۲۰۲,۲۷۴,۱۸۰۳,۰۳۲,۲۴۰۳,۷۹۰,۳۰۰۴,۵۴۸,۳۶۰۵,۳۰۶,۴۲۰۶,۰۶۴,۴۸۰۶,۸۲۲,۵۴۰۷,۵۸۰,۶۰۰
تمدید۷۵۸,۰۶۰۱,۵۱۶,۱۲۰۲,۲۷۴,۱۸۰۳,۰۳۲,۲۴۰۳,۷۹۰,۳۰۰۴,۵۴۸,۳۶۰۵,۳۰۶,۴۲۰۶,۰۶۴,۴۸۰۶,۸۲۲,۵۴۰۷,۵۸۰,۶۰۰
انتقال۷۵۸,۰۶۰۱,۵۱۶,۱۲۰۲,۲۷۴,۱۸۰۳,۰۳۲,۲۴۰۳,۷۹۰,۳۰۰۴,۵۴۸,۳۶۰۵,۳۰۶,۴۲۰۶,۰۶۴,۴۸۰۶,۸۲۲,۵۴۰۷,۵۸۰,۶۰۰