world

۵۳۹,۸۱۹ تومان سالانه

ثبت دامنه .world

با ثبت دامنه .world می‌توانید دیگران اعلام کنید که سایت شما حاوی مطالبی است که هر شخصی در هر گوشه‌ای از دنیا می‌تواند به سایت شما مراجعه کنید و یا فعلایت کسب و کار شما در سطح جهانی است، می‌توانید برای ثبت دامنه .world اقدام کنید.

.world

لیست قیمت دامنه‌ی world

۱ سال
۲ سال ۳ سال ۴ سال ۵ سال ۶ سال ۷ سال ۸ سال ۹ سال ۱۰ سال
ثبت۵۳۹,۸۱۹۱,۰۷۹,۶۳۷۱,۶۱۹,۴۵۶۲,۱۵۹,۲۷۴۲,۶۹۹,۰۹۳۳,۲۳۸,۹۱۱۳,۷۷۸,۷۳۰۴,۳۱۸,۵۴۸۴,۸۵۸,۳۶۷۵,۳۹۸,۱۸۶
تمدید۵۳۹,۸۱۹۱,۰۷۹,۶۳۷۱,۶۱۹,۴۵۶۲,۱۵۹,۲۷۴۲,۶۹۹,۰۹۳۳,۲۳۸,۹۱۱۳,۷۷۸,۷۳۰۴,۳۱۸,۵۴۸۴,۸۵۸,۳۶۷۵,۳۹۸,۱۸۶
انتقال۵۳۹,۸۱۹۱,۰۷۹,۶۳۷۱,۶۱۹,۴۵۶۲,۱۵۹,۲۷۴۲,۶۹۹,۰۹۳۳,۲۳۸,۹۱۱۳,۷۷۸,۷۳۰۴,۳۱۸,۵۴۸۴,۸۵۸,۳۶۷۵,۳۹۸,۱۸۶