کلون کردن سایت

چطور در وردپرس سایت را کلون کنیم؟

کلون کردن سایت در پلسک کلون کردن سایت به معنی ساختن یک کپی از سایت می‌باشد. درواقع تمامی فایل‌ها، اطلاعات، دیتابیس و دیگر موارد را در کپی جدیدی داشته باشید. برای اینکه بدانید، در چه مواقعی می‌توانید از این کلون استفاده کنید، چند مورد را برای شما نام برده‌ایم: زمانیکه قصد دارید سایت وردپرسی خود …

ادامه مطلب